Plan lekcji
001 muzyka/plastyka 002 technika 013 sala komputerowa klasy 1-3 014 świetlica 102 język angielski 103 język angielski 104 matematyka 105 matematyka
106 język polski 107 język polski 113 język niemiecki 114 geografia/historia 115 geografia/edb 116 biologia 202 matematyka 204 wos
205 matematyka 206 informatyka 207 informatyka 213 język niemiecki 215 biologia 215a język niemiecki 216 jezyk niemiecki 225 język angielski
228 język angielski 229 język angielski 230 język rosyjski 302 język francuski 303 język angielski 304 historia, matematyka 305 język polski 306 język polski
307 język polski 312 język polski 313 chemia 314 fizyka 315 religia, fizyka 316 chemia s1 sala gimnastyczna s2 sala gimnastyczna
s3 sala lustrzana s4 sala lustrzana s5 siłownia_s s6 siłownia_n s7 siłownia b basen 1m zerówka 2m edu.wczesnoszkolna
3m język polski 4m język obcy 5m język polski 6m język obcy 7m język obcy 8m matematyka 9m przyroda, biologia,geografia 10m matematyka, plastyka
11m edu.wczesnoszkolna 12m edu.wczesnoszkolna 13m historia, wdż 14m matematyka, technika 21m sala gimnastyczna 22m edu.wczesnoszkolna 23m edu.wczesnoszkolna 010 rewalidacja
108 rewalidacja 318 rewalidacja 320 rewalidacja