Plan lekcji
M.Szpakowicz (Sy) M.Hozakowska (MH) J.Nakoneczna - Kupnicka (Nk)
U.Broda (Bd) M.Pawelec (JA) E.Felińska (EF)
B.Jarosz (BJ) A.Korbanek (AK) K.Kucofaj - Turok (św)
M.Chalecka (Kr) M.Bobrek-Worchacz (WM) A.Borucka (BO)
E.Dera (ED) J.Jagusiak (JJ) M.Kaczmarek (Kc)
M.Adler (AM) H.Baraszkiewicz (EM) M.Horanin (Ho)
D.Stankiewicz (Sn) R.Graczykowska-Lindenberg (LN) B.Liwocha (Li)
J.Lewszyk (JL) A.Kolman-Zatorska (Kn) A.Barczak (AB)
J.Szpak (Sz) E.Pszonka (Ps) J.Nowak (NJ)
B.Kołodziejska (Kd) E.Błaszczyk (Bł) R.Oniszczuk (OR)
L.Wierzchowiecka (Wi) M.Chojak (Du) B.Dąbrowska (Dą)
J.Michalczuk (JM) M.Szymczak (VJ) M.Tyliszczak (TM)
K.Trojanowska (TK) A.Stępień (SĘ) A.Zaranowski (Zr)
J.Sprawka (Sp) J.Chumas (Cs) T.Zawada (ZA)
E.Jurkiewicz (EJ) K.Danilewicz (KA) J.Firfas (JF)
A.Jabłońska (Jb) A.Niedziela (Ni) W.Kaczmarek (St)
J.Szurowska (JS) A.Rozestwińska (Ra) A.Sienkiewicz (Si)
D.Jelonek (JD) A.Topczewska (To) A.Oniszczuk (Oń)
M.Brosławska (MB) R.Ganczar (RG) A.Grabska (AG)
A.Nowak (Na) P.Petryków (PP) K.Juny-Pilarska (Ju)
A.Michalska (Vm) H.Kała (HK) A.Gadomska (Ga)
M.Kociemba-Trąbka (Tb) J.Gorzelana (GO) R.Gorzelany (Gl)
A.Rzemieniecka (Rz) E.Zubowicz-Jaszcza (Zu) A.Sitek (MA)
I.Buczacka (Bu) D.Skrzypczak (DS) J.Wejdelek-Zembrzuska (Ze)
K.Pomazana (PM) A.Broda-Karłyk (KŁ) P.Szmytkiewicz (DR)
J.Krengowska (KJ) E.Sawicka (ES) M.Wolny (AL)
S.Tyliszczak (Ty) G.Brzóska (GB) R.Dąbrowski (VI)
D.Rajchel (RJ) J.Bryńska (Bń) J.Jażdżewska-Drobek (Jż)
K.Małachowska (Me) A.Kaszubska (He) A.Jurkiewicz (Jr)
D.Nowicka (N_) A.Sieczkowska (S_) M.Sznajder (_S)
A.Traczyk (AT) D.Truszkiewicz (T_) M.Galus (GM)
M.Krzesińska (KM) M.Kumanowska (Ku) P.Żyto (_Ż)
M.Krawczyk (K_) I.Zielińska (ZI) R.Kaczmarek (KQ)
I.Kutnik (Ki) P.Ksepko (KP) M.Zieniewicz (ZM)
M.Czerwonogrodzka (CM) A.Jakubiak (Jk) L.Kutnik (Kt)
M.Modrzyk (Md) D.Worchacz (WD) J.Szymczak (R1)
A.Hassa (AH) K.Malicka (XR) A.Sienicka (SE)
D.Geppert (1R) M.Socha (SO) D.Biernacka (DB)
M.Szmytkiewicz (SM) M.Harasymowicz (HM) A.Najman (AN)
M.Kamińska (KV) M.Korzeniowska (Ko) M.Ceglarska (Ci)
K.Olszewska (Ok) A.Kwilman (KW) T.Konieczka (TE)
H.Trubiłowicz (TR)